info.bshlao@bshc.com.vn Hotline: 020 99 456 456 - 020 99 678 678

Bảo hiểm trách nhiệm

BẢO HIỂM TRÁCH NHIỆM 1. Bảo hiểm trách nhiệm công cộng Phạm vi: BSH sẽ bồi thường cho người được bảo hiểm về những thiệt hại về tài sản và sức khoẻ xảy ra cho bên thứ 3 với những rủi ro: – những tổn thất bất ngờ về người (thương tật hoặc ốm đau) – những tổn thất bất ngờ về tài sản, phát sinh từ hoạt động kinh doanh trong thời hạn bảo hiểm và trong phạm…

Read More >

Bảo hiểm kỹ thuật

1. Bảo hiểm xây dựng, lắp đặt Đối tượng – Các công trình xây dựng, lắp đặt: nhà ở, văn phòng làm việc, nhà xưởng, đường xá, cầu, bến cảng, đập nước và máy móc thiết bị; kết cấu, nhà máy công nghiệp, hệ thống đường dây và thiết bị. – Dự án xây dựng, lắp đặt Phạm vi: BSH cung cấp bảo hiểm cho tất cả các rủi ro xảy ra trong quá trình xây dựng và lắp…

Read More >

Bảo hiểm hàng hóa

BẢO HIỂM HÀNG HÓA 1 Bảo hiểm hàng hóa vận chuyển bằng đường biển Đối tượng bảo hiểm: Tất cả các loại hàng hóa thông thường, loại trừ than đá, dầu chở rời, hàng đông lạnh, thịt đông lạnh, được vận chuyển quốc tế bằng đường biển. Phạm vi bảo hiểm: Theo các điều kiện bảo hiểm hàng hóa vận chuyển bằng đường biển ICC 1/11982 (Institute Cargo Clauses – điều khoản bảo hiểm do Hiệp hội bảo hiểm…

Read More >

Bảo hiểm Nông – Lâm nghiệp

BẢO HIỂM CÂY CAO SU Phạm vi – Sét đánh và cháy nhưng loại trừ do hành động chiến tranh hoặc hành động cố ý phá hoại của con người. – Bão, lốc – Lũ, lụt Những tổn thất do những rủi ro khác với các rủi ro trên đây gây ra đều không thuộc phạm vi bảo hiểm và BSH được miễn trách nhiệm bồi thường. Các loại trừ bảo hiểm Đơn bảo hiểm này không bảo hiểm…

Read More >

Bảo hiểm mọi rủi ro tài sản

BẢO HIỂM MỌI RỦI RO TÀI SẢN Đối tượng bảo hiểm – Tài sản của doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, khách sạn, dịch vụ – Tòa nhà, máy móc, thiết bị, vật tư và hàng hoá – Nguyên vật liệu, kho – Trụ sở, Văn phòng làm việc – Nhà riêng Phạm vi – Bảo hiểm cho tất cả các rủi ro đối với tài sản được bảo hiểm Loại trừ – Thiết kế sai, khuyết tật của…

Read More >

Cháy nổ và các rủi ro đặc biệt

Cháy nổ và các rủi ro đặc biệt Đối tượng bảo hiểm: – Nhà và công trình kiến trúc – Thiết bị, đồ gỗ – Máy móc, thiết bị – Hàng tồn kho: nguyên vật liệu, thành phẩm và bán thành phẩm Phạm vi bảo hiểm: BSHLAO bảo hiểm cho tài sản của khách hàng nếu tổn thất xảy ra do các rủi ro sau: – Cháy – Nổ (phát sinh ngọn lửa) – Máy bay rơi – Gây…

Read More >

Back To Top