Bảo hiểm tiền gửi

BẢO HIỂM TIỀN GỬI

Đối tượng bảo hiểm:

* Tiền chuyển khoản và tiền được lưu trữ trong kho bao gồm:

– Tiền mặt

– Kiểm tra của khách du lịch,

– Thẻ tín dụng

– Biên nhận

Phạm vi:

BSH trả tiền bồi thường cho tiền của bạn do trộm cắp, cướp bóc quá cảnh hoặc đang được lưu trữ.