Cháy nổ và các rủi ro đặc biệt

Cháy nổ và các rủi ro đặc biệt

Đối tượng bảo hiểm:
– Nhà và công trình kiến trúc
– Thiết bị, đồ gỗ
– Máy móc, thiết bị
– Hàng tồn kho: nguyên vật liệu, thành phẩm và bán thành phẩm
Phạm vi bảo hiểm:
BSHLAO bảo hiểm cho tài sản của khách hàng nếu tổn thất xảy ra do các rủi ro sau:
– Cháy
– Nổ (phát sinh ngọn lửa)
– Máy bay rơi
– Gây rối, đình công, bế xưởng
– Hành động cố ý, ác ý.
– Động đất, núi lửa phun trào
– Giông và bão
– Nước tràn từ bể chứa, thiết bị chứa nước hoặc đường ống dẫn nước
– Đâm va do xe cộ hoặc súc vật