info.bshlao@bshc.com.vn Hotline: 020 99 456 456 - 020 99 678 678

TIN TỨC

(English) ເລື່ອງ: ແຈ້ງການຍົກເລີກສັນຍາ

Kính gửi toàn thể Quý khách hàng, các tổ chức, cá nhân được biết Công ty Bảo hiểm BSH Lào xin thông báo hủy ấn chỉ trắng của Đại lý Somsack. Do vậy  Công ty bảo hiểm BSH Lào xin thông báo để toàn thể khách hàng, các tổ chức, cá nhân được biết để cùng phối hợp, ngăn chặn lợi dụng. Các ẩn chỉ bảo hiểm dười đây, BSH Lào đã bị hủy và không còn giá trị…

Read More >

Thông bảo hủy ấn chỉ trắng

Kính gửi toàn thể Quý khách hàng, các tổ chức, cá nhân được biết Công ty Bảo hiểm BSH Lào xin thông báo hủy ấn chỉ trắng của Đại lý Phonexay PHOMMANY. Do vậy  Công ty bảo hiểm BSH Lào xin thông báo để toàn thể khách hàng, các tổ chức, cá nhân được biết để cùng phối hợp, ngăn chặn lợi dụng. Các ẩn chỉ bảo hiểm dười đây, BSH Lào đã bị hủy và không còn giá…

Read More >

Bảo hiểm xe cơ giới

Bảo hiểm xe cơ giới   Bảo hiểm BSH Safe và BSH Safe Plus: Phạm vi bảo hiểm Bảo hiểm thiệt hại xe Đâm va Cháy nổ Mất cắp toàn bộ xe Thiệt hại của xe Chi phí cẩu kéo xe Mức khấu trừ Bảo hiểm trách nhiệm dân sự bên thứ 3 Thương tật thân thể tối đa/vụ tai nạn  Chết hoặc thương tật toàn bộ vĩnh viễn Chi phí y tế (Bao gồm chi phí nằm viện…

Read More >

Thông báo mất ấn chỉ 2018 BSH Lào

Kính gửi toàn thể Quý khách hàng, Công ty Bảo hiểm BSH Lào xin thông báo mất ấn chỉ xe cơ giới như sau: STT Loại ấn chỉ Từ liên Đến liên Số lượng 01. Ấn chỉ ô tô (MOT17) 0000840 0000840 01 Cộng 01 Vậy Công ty TNHH Bảo hiểm BSH Lào thông báo để toàn thể khách hàng và cán bộ nhân viên Công ty được biết ấn chỉ nêu trên đã mất và không còn giá…

Read More >

Thông tin tuyển dụng Tháng 11/2018

ບີເອັສເຮສ ລາວ ຮັບສະໝັກພະນັກງານ/BSH LÀO TUYỂN DỤNG I. ພະນັກງານບໍລິຫານ-ບັນຊີ/Nhân viên phòng Hành chính – Kế toán A. ອະທິບາຍໜ້າວຽກ/Mô tả công việc ຮັບຜິດຊອບເອກະສານຂາເຂົ້້າ-ຂາອອກ ແລະ ວຽກອື່ນໆ ຂອງພະແນກບັນຊີ – ການເງິນ/Công việc văn thư và các công việc khác của Phòng KT-HC. ຊ່ວຍວຽກບັນຊີການເງິນ/Giúp việc kế toán cho Phòng Kế toán – hành chính: ກວດກາເອກະສານ ແລະ ສ້າງໃບສັ່ງຮັບ, ໃບສັ່ງຈ່າຍ /Kiểm tra hồ sơ và lập phiếu thu chi ລວບລວມເອກະສານບັນຊີ/Sắp xếp giấy tờ, chứng từ kế toán. ປະຕິບັດບັນດາໜ້າວຽກອື່ນທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການ/Thực hiện các công việc khác khi có yêu cầu….

Read More >

Thông tin tuyển dụng Tháng 10/2018

ປະຈຸບັນ, ບໍລິສັດ ມີຄວາມຕ້ອງການຮັບ​ພະ​ນັກ​ງານ ພະແນກແກ້ໄຂຄະດີ ເຮັດວຽກຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽຽຈັນ ຈຳນວນ 05 ຕໍາແໜ່ງ I. ຫ້ອງພະແນກເເກ້ໄຂຄະດີ 1. ຄວາມຮັບຜິດຊອບ, ໜ້າທີ່ວຽກ ວຽກງານໂດຍກົງ ຮັບເອົາບັນດາເອກະສານຮ້ອງທຸກ, ແກ້ໄຂໂດຍກົງບັນດາຮ້ອງທຸກໃນພາລະບົດບາດໄດ້ມອບໝາຍ ປະເມີນຜົນຄວາມເສຍຫາຍ:ມາຮອດສະຖານທີ່ເກີດອຸປະຕິເຫດເພື່ອຊ່ວຍລູກຄ້າແລະບັນທຶກເຫດການອຸປະຕິເຫດ, ເກັບກໍາຂໍ້ມູນ ການກວດສອບບັນຫາຮ້ອງທຸກ, ບັນທຶກເອກະສານການປະເມີນ: ຄວາມຖືກຕ້ອງ; ການພົວພັນ ແລະ ໃຫ້ຄຳຕອບຢ່າງໂດຍກົງຕໍ່ກັບບັນຫາຮ້ອງທຸກຂອງລູກຄ້າ. ສ້າງຕັ້ງ ແລະ ພົວພັນໂດຍກົງກັບພາກສ່ວນພາຍນອກເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອໃຫ້ການປະເມີນຜົນ ວຽກງານຄຸ້ມຄ້ອງ ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການສະຖິຕິ, ວິເຄາະຕົວເລກກ່ຽວກັບສະພາບຕົວຈິງຄວາມເສຍຫາຍຂອງບໍລິສັດ. ປະກົດເຫັນບັນດາບັນຫາມີຄວາມຜິດພາດ ແລະ ເເນະນຳໃຫ້ຜູ້ນຳ ມາດຕະການແກ້ໄຂໃນຂັ້ນຂອດການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ແກ້ໄຂຄະດີ ປະຕິບັດໜ້າທີ່ວຽກງານຕ່າງໆໄດ້ມອບໝາຍຕາມຄວາມມູ່ງປະສົງຂອງຫົວໜ້າພະແນກແກ້ໄຂຄະດີ 2. ເງື່ອນໄຂຂອງຜູ້ສະໝັກ: ລະດັບການສືກສາ: ຮຽນຈົບປະລີນຍາຕີຂື້ນໄປ ສາມາດນຳໃຊ້ຄອມພິວເຕີເປັນຢ່າງດີ (Microsoft word, Excel, Powerpoint,……..). ຕ້ອງຮຸ້ພາສາຫວຽດ ຈະພິຈາລະນາເປັນພິເສດ ຄວາມສາມາດ: ມີຄວາມສາມາດໃນການສື່ສານດີ ແລະ ເປັນເຈົ້າການແກ້ໄຂບັນດາບັນຫາຕ່າງໆກ່ຽວຂ້ອງຄວາມຂັດແຍ່ງ ມີຄວາມສັດຊື່, ລະມັດລະວັງ,​ ສຸຂະພາບແຂງແຮງດີ, ສາມາດເຮັດວຽກໃນບັນຍາກາດທີ່ມີຄວາມກົດດັນສູງ ແລະ ມີຄວາມພ້ອມຈະໄປເຮັດວຽກຕ່າງແຂວງ ອາຍຸ: ບໍ່ເກີນ 32 ປີ ປະສົບການ: ບໍ່ມີປະສົບການຈະໄດ້ຝືກອົບຮົມ II. ເອກະສານປະກອບ (ສຳເນົາ): ແບບ​ຟອມສະໝັກ ( download ໃນ https://drive.google.com/uc?export=download&id=0B13D1xz1tDF2YzdiMXVDcWxHRnM ) ໃບຄຳຮ້ອງຂຽນດ້ວຍຕົນເອງ; ຊີວະປະຫວັດທົ່ວໄປ (ເປັນເພົາ 4 ໜ້າ); ໃບກວດສຸຂະພາບ,​ໃບ​ແຈ້ງ​ໂທດ,…

Read More >

BẢO HIỂM BSH LÀO TRAO HÀNG CỨU TRỢ NHÂN DÂN BỊ LŨ LỤT TẠI ATTAPEU

ບໍລິສັດ ປະກັນໄພ ບີເອັສເຮສ ລາວ ຈຳກັດ ມອບເຄື່ອງຊ່ວຍເຫລືອປະຊາຊົນ ຜູ່ປະສົບໄຟນ້ຳຖ້ວມທີ່ແຂວງອັດຕະປື. BẢO HIỂM BSH LÀO TRAO HÀNG CỨU TRỢ NHÂN DÂN BỊ LŨ LỤT TẠI ATTAPEU ພະນັກງານ BSH Lao ກະກຽມເຄື່ອງບໍລິຈາກ ແລະນຳໄປມອບເຖິງທີ່ເຂດຮັບຜົນກະທົບຈາກໄພນ້ຳຖ້ວມ, ແລະໄດ້ມອບເຖິງມືປະຊາຊົນຜູ້ປະສົບເຄາະຮ້າຍຈາກໄພນ້ຳຖ້ວມດົ່ງກ່າວ Cán bộ BSH LÀO đã chuẩn bị từng phần quà và đến trực tiếp vùng lũ để trao quà tận tay cho người dân bị thiệt hại.

Read More >

Bảo hiểm sức khỏe và tai nạn

BẢO HIỂM SỨC KHỎE VÀ TAI NẠN 1.Bảo hiểm kết hợp con người BẢNG TÓM TẮT VỀ SẢN PHẨM 1. Tên sản phẩm  Bảo hiểm kết hợp con người 2. Mã nghiệp vụ 011AAA 3. Đối tượng bảo hiểm 4. Người được bảo hiểm Mọi công dân Việt Nam và người nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam từ 18 tuổi đến 65 tuổi Không nhận bảo hiểm cho các đối tượng sau: –          Những…

Read More >

Bảo hiểm du lịch

BẢO HIỂM DU LỊCH 1. Bảo hiểm khách du lịch trong nước BẢNG TÓM TẮT VỀ SẢN PHẨM 1. Tên sản phẩm  Bảo hiểm khách du lịch trong nước 2. Mã nghiệp vụ 3. Đối tượng bảo hiểm   4. Người được bảo hiểm Những người tham quan, nghỉ mát, tắm biển, leo núi,…. hoặc nghỉ tại khách sạn, nhà nghỉ trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam. Trường hợp Người được bảo hiểm khảo sát, thám hiểm, biểu…

Read More >

Bảo hiểm Nhà tư nhân

BẢO HIỂM NHÀ TƯ NHÂN 1. Bảo hiểm hỏa hoạn nhà tư nhân Đối tượng được bảo hiểm: – Đối tượng tham gia: là chủ sở hữu, người thuê, người được giao quản lý trông coi, sử dụng ngôi nhà và/hoặc tài sản trong ngôi nhà được bảo hiểm đó. – Đối tượng được bảo hiểm: là ngôi nhà (nơi cư trú, văn phòng, kinh doanh hộ gia đình) trên lãnh thổ Lào và tài sản trong ngôi nhà…

Read More >