Bảo hiểm hàng hóa

BẢO HIỂM HÀNG HÓA

1 Bảo hiểm hàng hóa vận chuyển bằng đường biển

Đối tượng bảo hiểm:

Tất cả các loại hàng hóa thông thường, loại trừ than đá, dầu chở rời, hàng đông lạnh, thịt đông lạnh, được vận chuyển quốc tế bằng đường biển.

Phạm vi bảo hiểm:

Theo các điều kiện bảo hiểm hàng hóa vận chuyển bằng đường biển ICC 1/11982 (Institute Cargo Clauses – điều khoản bảo hiểm do Hiệp hội bảo hiểm London ban hành và được sử dụng rộng rãi trên thế giới), BSH chịu trách nhiệm bảo hiểm cho những rủi ro dưới đây, trừ những trường hợp loại trừ.

Bảng so sánh các rủi ro được/ không được bảo hiểm

Rủi ro ICC (A) ICC (B) ICC (C)
Cháy và nổ V V V
Tàu/ phương tiện vận chuyển mắc cạn, đắm, lật úp V V V
Phương tiện vận tải bị lật, trật bánh V V V
Tàu đâm va vào nhau hoặc phương tiện vận chuyển đâm va phải bất kỳ vật thể gì bên ngoài không kể nước V V V
Dỡ hàng tại cảng lánh nạn V V V
Động đất, núi lửa phun, sét đánh V V X
Hy sinh tổn thất chung V V V
Ném hàng khỏi tàu hoặc hàng bị nước cuốn khỏi tàu V V V
Nước biển, sông, hồ tràn vào tàu, xà lan, hầm tàu, container hoặc nơi chứa hàng V V X
Tổn thất toàn bộ kiện hàng bị rơi khỏi tàu hoặc rơi trong khi đang xếp/ dỡ hàng V V X
Tổn thất chung và chi phí cứu hộ V V V
Cướp biển, trộm cắp và không giao hàng V X X

Trong đó: Vlà được bảo hiểm, X là không được bảo hiểm

Những loại trừ trong đơn bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu bao gồm:

– Điều khoản các loại trừ chung: hành vi xấu cố ý của Người được bảo hiểm; rò chảy, hao hụt trọng lượng thông thường; tổn thất do đóng gói chưa đúng quy cách; hư hỏng do khuyết tật vốn có, tính chất riêng của hàng; hư hỏng do sự chậm trễ; hư hỏng do tình trạng không trả được nợ; hư hỏng do vũ khí chiến tranh, năng lượng nguyên tử.

– Điều khoản loại trừ sự không phù hợp và không đủ khả năng đi biển.

– Điều khoản loại trừ rủi ro chiến tranh: mất mát, hư hỏng do chiến tranh, nội chiến

– Điều khoản loại trừ rủi ro đình công: mất mát, hư hỏng do người đình công; hậu quả của đình công; khủng bố.

  1. Bảo hiểm hàng hóa vận chuyển bằng đường hàng không

Đối tượng bảo hiểm:

Tất cả các loại hàng hóa được vận chuyển bằng máy bay

Phạm vi bảo hiểm:

BSH bảo hiểm cho các rủi ro sau xảy với hàng hóa trong quá trình vận chuyển:

– Cháy và nổ

-Máy bay bị lật, trật bánh trong quá trình cất cánh

– Máy bay đâm va vào nhau hoặc vào các phương tiện khác

– Dỡ hàng tại nơi lánh nạn

– Động đất, núi lửa phun, sét đánh

– Hy sinh tổn thất chung

– Tổn thất toàn bộ kiện hàng bị rơi khỏi máy bay hoặc rơi trong khi đang xếp/ dỡ hàng

– Tổn thất chung và chi phí cứu hộ

– Cướp biển, trộm cắp và không giao hàng

3.Bảo hiểm hàng hóa vận chuyển trong lãnh thổ Lào

Đối tượng bảo hiểm:

Tất cả các loại hàng hóa được vận chuyển trong phạm vi lãnh thổ Lào bằng đường bộ, đường sắt, đường sông.

Phạm vi bảo hiểm:

BSH bảo hiểm cho các rủi ro xảy ra cho hàng hóa, bao gồm:

– Cháy hoặc nổ;

– Động đất, bão lụt, gió lốc, sóng thần và sét đánh;

– Phương tiện vận chuyển bị đắm, bị lật đổ, bị rơi, mắc cạn, đâm va nhau hoặc đâm va vào vật thể khác hay bị trật bánh;

– Cây gãy đổ, cầu cống, đường hầm và các công trình kiến trúc khác bị sập đổ;

– Phương tiện chở hàng mất tích;

– Hy sinh tổn thất chung.

Loại trừ:

– Chiến tranh, đình công;

– Phóng xạ và phản ứng hạt nhân;

– Hành động xấu, cố ý hay hành vi phạm pháp của Người được bảo hiểm;

– Khuyết tật vốn có của hàng hoá; chở hàng quá tái, sai quy cách;

– Đóng gói sai quy cách;

– Rò chảy, hao hụt thông thường;

– Phương tiện vận chuyển không đủ khả năng lưu hành

– Những mất mát, hư hỏng hay chi phí có nguyên nhân trực tiếp do chậm trễ.