Bảo hiểm du lịch

BẢO HIỂM DU LỊCH

1. Bảo hiểm khách du lịch trong nước

BẢNG TÓM TẮT VỀ SẢN PHẨM
1. Tên sản phẩm  Bảo hiểm khách du lịch trong nước
2. Mã nghiệp vụ
3. Đối tượng bảo hiểm  
4. Người được bảo hiểm Những người tham quan, nghỉ mát, tắm biển, leo núi,…. hoặc nghỉ tại khách sạn, nhà nghỉ trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam.
Trường hợp Người được bảo hiểm khảo sát, thám hiểm, biểu diễn nguy hiểm, đua xe, đua ngựa, đua thuyền, thi đấu có tính chất chuyên nghiệp các môn: bóng đá, đấm bốc, leo núi, lướt ván…. chỉ được bảo hiểm với điều kiện đã nộp thêm phụ phí bảo hiểm.
5. Phạm vi bảo hiểm –          Chết, thương tật thân thể do tai nạn.
–          Chết do ốm đau, bệnh tật bất ngờ trong thời hạn bảo hiểm.
–          Chết hoặc thương tật thân thể do Người được bảo hiểm có hành động cứu người, cứu tài sản của Nhà nước, của nhân dân và tham gia chống các hành động phạm pháp.
6. Các loại trừ bảo hiểm 1.      Người được bảo hiểm cố ý vi phạm: phát luật, nội quy, quy định của cơ quan du lịch, chính quyền địa phương nơi du lịch.
2.      Hành động cố ý của  Người được bảo hiểm hoặc người thừa kế hợp pháp (là người được chỉ định nhận tiền bảo hiểm theo giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc di chúc hay theo pháp luật).
3.      Người được bảo hiểm bị ảnh hưởng của rượu, bia, ma tuý và các chất kích thích tương tự khác.
4.      Điều trị hoặc người sử dụng thuốc không theo chỉ dẫn của y, bác sỹ điều trị.
5.      Chiến tranh.
7. Quyền lợi người được bảo hiểm Tương tự phạm vi bảo hiểm
8. Thời hạn bảo hiểm  

2. Bảo hiểm du lịch quốc tế

BẢNG TÓM TẮT VỀ SẢN PHẨM

1. Tên sản phẩm  Bảo hiểm du lịch quốc tế
2. Mã nghiệp vụ
3. Đối tượng bảo hiểm
4. Người được bảo hiểm 1.    Mọi công dân của nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, từ 06 tuần tuổi đến tối đa 85 tuổi;
2.    Công dân của bất kỳ quốc gia nào khác đang cư trú hợp pháp tại Việt Nam;
3.    Trẻ em dưới 10 tuổi phải được một người trưởng thành đi kèm và được bảo hiểm trong cùng một Hợp đồng bảo hiểm.
5. Phạm vi bảo hiểm 1. Tai nạn cá nhân
2. Chí phí y tế điều trị nội trú
3. Bảo lãnh thanh toán chi phí điều trị nội trú
4. Vận chuyển cấp cứu khẩn cấp
5. Hồi hương
6. Hành lý và Tư trang
7. Hành lý bị Trì Hoãn
8. Mất giấy tờ thông hành
9. Cắt bớt hoặc huỷ chuyến đi
10. Trách nhiệm đối với bên thứ 3
6. Các loại trừ bảo hiểm  Nhiều thông tin nên không đưa được vào
7. Quyền lợi người được bảo hiểm Tương tự phạm vi bảo hiểm