info.bshlao@bshc.com.vn Hotline: 020 99 456 456 - 020 99 678 678

(LA) Liability Insurance

LIABILITY INSURANCE 1. Public Liability Insurance Coverage: BSH will indemnify the insured for the damages to property and health occurring  to the 3rd party with the risks: – The unexpected damages for people (injury or morbidity) – The unexpected damages for assets arising from business operations in the insurance period and in the geographic scope specified in the summary of insurance conditions and occurred or caused as described under “Description of risk” in the summary of the insurance conditions;…

Read More >

(LA) Technical Insurance

1. Construction / installation Insurance Subjects covered: – The works of construction, installation: housing, working offices, factories, roads, bridges, ports, dams and machinery and equipment; structures, industrial plants,  systems of lines and equipment. – The construction / installation projects Coverage: BSH offers insurance for all risks occurring during the construction and installation of works and projects, excluding: – War, invasion, act of foreign enemy, hostilities (whether declared war or not declare war), civil war, rebellion, revolution, insurrection, mutiny, riot,…

Read More >

(LA) Cargo Insurance

1. Insurance transported goods by sea Subjects covered: All kinds of ordinary goods, excluding coal, bulk oil, frozen food, frozen meat internationally transported by sea . Coverage: Under the conditions on insurance of goods transported by sea ICC 1/11982 (Institute Cargo Clauses – the insurance provisions issued by Institute of London Underwriters and widely used in the world), BSH is responsible for insuring for the risks below, unless otherwise excluded. Table comparing the risks insured / uninsured: Risk ICC…

Read More >

(LA) Agriculture and Foresty Insurance

INSURANCE FOR RUBBER TREES Coverage: – Lightning and fire but exclude due to war or deliberate acts of human destruction. – Thunderstorms and hurricanes – Flood Losses due to other risks to the above risks are not covered by the insurance and BSH is exempt from liability, Insurance exclusions This insurance does not cover rubber trees which, at the time of the loss, are determined to have been or are in one of the following cases: – Has been…

Read More >

ປະກັນໄພ ທຸກຄວາມສ່ຽງ

ປະກັນໄພ ທຸກຄວາມສ່ຽງ ໃຫ້ການຄຸ້ມກັນກັບ ຊັບສິນຂອງວິສາຫະກິດການຜະລິດ, ທຸລະກິດ, ໂຮງແຮມ, ສະຖານທີ່ປະກອບການບໍລິການ ອາຄານ, ເຄື່ອງກົນຈັກ, ອຸປະກອນ, ວັດສະດຸ ແລະ ສິນຄ້າ ວັດຖຸດິບ, ສາງ ສຳນັກງານໃຫຍ່, ຫ້ອງການເຮັດວຽກ ເຮືອນສ່ວນໂຕ ຂອບເຂດ ການປະກັນໄພໃຫ້ກັບທຸກຄວາມສ່ຽງຕໍ່ຊັບສິນທີ່ໄດ້ຮັບການປະກັນ ຂໍ້ຍົກເວັ້ນ ການອອກແບບທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ, ມີຂໍ້ບົກຜ່ອງຂອງວັດສະດຸ ຫຼື ຊ່າງຝີມືບໍ່ດີ, ບັນດາຂໍ້ບົກຜ່ອງທີອາດເກີດຂື້ນ, ການເຊື່ອມສະພາບຂອງມູນຄ່າ ຫຼື ເນື່ອງຈາກການປ່ຽນຮູບ, ການເຊາະເຈື່ອນຕາມທຳມະຊາດ. ເກີດການຍຸບລົງ ຫຼື ການແຕກຫັກຂອງອາຄານທີ່ໄດ້ຮັບການປະກັນໄພ. ການຜຸພັງ, ເຂົ້າໝ້ຽງ, ການປ່ຽນແປງຄວາມຊຸ່ມ ຫຼື ຄວາມແຫ້ງຂອງສະພາບອາກາດ, ເຊື້ອລາ, ເນົ່າເປື່ອຍ ເນື່ອງຈາກການສູນເສຍ, ການລະເຫີຍອາຍສູນເສຍການຊົງຕົວ, ມົນລະພິດສານປົ່ນເປື້ອນ, ການປ່ຽນສີ ສະພາບພື້ນຜິວເກີດຄວາມເສຍຫາຍອັນເນື່ອງຈາກຜົນກະທົບຂອງແສງ, ແມງໄມ້, ຮ່ອຍຂີດຂ່ວນ. ການລັກເວັ້ນແຕ່ການລັກນັ້ນໆເກີດຂື້ນໃນອາຄານທີ່ໄດ້ເຮັດປະກັນແລະມີຮ່ອງຮອຍການງັດແງະ,ທຳລາຍ ຫຼື ຫຼົບໜີ. ບັນດາການສໍ້ໂກງ ຫຼື ຄວາມບໍ່ຊື່ສັດ. ການຫາຍໂດຍບໍ່ສາມາດບອກສາເຫດໄດ້ ຫຼື ຂໍ້ບົກຜ່ອງເກີດຂື້ນເວລາກວດກາ, ຂໍ້ບົກຜ່ອງການບັນທຶກຈຳນວນວັດສະດຸເຂົ້າອອກຄັງ ຫຼື ການຂາດແຄນເນື່ອງຈາກຂໍ້ຜິດພາດທາງດ້ານວຽກງານ ແລະ ການເງິນ. ການແຕກຫັກ, ການຍຸບ ຫຼື ເກີດແຮງດັນເກີນຂອງໝໍ້ໄອນ້ຳ, ເຄື່ອງປະຫຍັດຕ່າງໆ, ທໍ່ຕ່າງ, ຫຼອດຕ່າງໆ ຫຼື ເສັ້ນຕ່າງໆ, ການຮົ່ວໄຫຼຂອງຫົວສີດ ຫຼື ການຈອດທີ່ບໍ່ດີຂອງໝໍ້ໄອນ້ຳ. ມີການເປ່ເພທາງດ້ານໄຟຟ້າ ຫຼື ກ່ຽວກັບເຄື່ອງຈັກ ຫຼື ການເຮັດວຽກຜິດປົກກະຕິຂອງເຄື່ອງຈັກ ຫຼື…

Read More >

(LA) Fire and special risk insurance

Fire and special risk insurance Subjects covered: – Houses / architectural works and structures – Equipment, furniture – Machinery, equipment – Inventory: materials, finished and semi-finished products Coverage: BSH provides insurance for customer’s property if the losses occur due to the following risks: – Fire – Explosions (arising the flame) – The plane crashed – Disruptions, strikes, lockouts – Malicious actions – Earthquakes, volcanic eruptions – Thunderstorms and hurricanes – Water overflows from the tanks and water containers or…

Read More >

Back To Top