ແຈ້ງການຮັບສະໝັກພະນັກງານ ເດືອນ 11 – 2018

ບີເອັສເຮສ ລາວ ຮັບສະໝັກພະນັກງານ/BSH LÀO TUYỂN DỤNG

I. ພະນັກງານບໍລິຫານ-ບັນຊີ/Nhân viên phòng Hành chính – Kế toán

A. ອະທິບາຍໜ້າວຽກ/Mô tả công việc

 1. ຮັບຜິດຊອບເອກະສານຂາເຂົ້້າ-ຂາອອກ ແລະ ວຽກອື່ນໆ ຂອງພະແນກບັນຊີ – ການເງິນ/Công việc văn thư và các công việc khác của Phòng KT-HC.
 2. ຊ່ວຍວຽກບັນຊີການເງິນ/Giúp việc kế toán cho Phòng Kế toán – hành chính:
 3. ກວດກາເອກະສານ ແລະ ສ້າງໃບສັ່ງຮັບ, ໃບສັ່ງຈ່າຍ /Kiểm tra hồ sơ và lập phiếu thu chi
 4. ລວບລວມເອກະສານບັນຊີ/Sắp xếp giấy tờ, chứng từ kế toán.
 5. ປະຕິບັດບັນດາໜ້າວຽກອື່ນທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການ/Thực hiện các công việc khác khi có yêu cầu.

B. ສິດທິຜົນປະໂຫຍດທີ່ຈະໄດ້ຮັບ/Quyền lợi được hưởng

 1. ເງິນເດືອນ ແລະ ສະຫວັດດີການ ໄດ້ຕາມນະໂຍບາຍຂອງບໍລິສັດ/Lương thưởng theo quy định chung của công ty.
 2. ວັນພັກປະຈຳປີຕາມຂໍ້ກຳນົດຂອງພາກລັດ/ Hưởng chế độ nghỉ phép năm theo quy định của Nhà nước
 3. ໄດ້ຈ່າຍຄ່າປະກັນສັງຄົມຕາມຂໍ້ກຳນົດ/Đóng BHXH theo quy định.
 4. ຮັບເງິນອູດໜູນຕາມນະໂຍບາຍຂອງບໍລິສັດ/Thưởng theo chính sách của Công ty.

C. ເງື່ອນໄຂສະໝັກ/Yêu cầu

 • ຈົບການສຶກສາລະດັບປະລິນຍາຕີ ພິຈາລະນາຜິເສດຜູ້ຮຽນດ້ານບັນຊີ – ການເງິນ/ Tốt nghiệp Đại học chính quy ưu tiên chuyên ngành kế toán doanh nghiệp
 • ປະສົບການເຮັດວຽກ: 1 ປີ (ບໍ່ມີປະສົບການເຮັດວຽກສາມາດຝຶກອົບຮົມໃຫ້ໄດ້)/Kinh nghiệm: 1 năm kinh nghiệm (chưa có kinh nghiệm có thể được đào tạo)
 • ທັກສະພາສາ: ສາມາດຂຽນ ອ່ານ ເວົ້າ ໄດ້ພາສາຫວຽດນາມ/Ngoại ngữ: Yêu cầu biết Tiếng Việt.
 • ສາມາດນຳໃຊ້ຄອມພິວເຕີ: Word, Excel, Power point /Sử dụng tốt các phần mềm: Word, Excel, Power point
 • ມີການສື່ສານທີ່ດີ, ດຸໝັ່ນ ແລະ ເຮັດວຽກເປັນທີມໄດ້, ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນໜ້າທີ່ວຽກງານສູງ/Giao tiếp tốt, chủ động và độc lập, có tinh thần trách nhiệm cao
 • ມີຄວາມຊື່ສັດ, ອົດທົນ, ກະຕືລືລົ້ນກັບໜ້າວຽກ, ມີຄວາມສາມັກຄີເຂົ້າໄດ້ກັບທຸກຄົນ/Phẩm chất tốt: trung thực, chịu khó, nhiệt huyết với công việc, chan hòa với mọi người.

II. ເອກະສານປະກອບ (ສຳເນົາ):

 • ແບບ​ຟອມສະໝັກ ( download ໃນ https://drive.google.com/uc?export=download&id=0B13D1xz1tDF2YzdiMXVDcWxHRnM )
 • ໃບຄຳຮ້ອງຂຽນດ້ວຍຕົນເອງ; ຊີວະປະຫວັດທົ່ວໄປ (ເປັນເພົາ 4 ໜ້າ); ໃບກວດສຸຂະພາບ,​ໃບ​ແຈ້ງ​ໂທດ, ກອ໋ບປີ້ປື້ມສຳມະໂນຄົວ ແລະ ບັດປະຈຳຕົວ.
 • ກອ໋ບ​ປີ້ໃບປະກາດສະນິຍະບັດ ດ້ານວິຊາສະເພາະ ແລະ ໃບຄະແນນ.
 • ຮູບຂະໜາດ 3 x 4 ຈຳນວນ 2 ໃບ (ຮູບຖ່າຍບໍ່ເກີນ 6 ເດືອນ)

ທ່ານໃດສົນໃຈສາມາດຂຽນໜັງສືສະໝັກ ແລະ ປະກອບຊີວະປະຫວັດດ້ວຍຕົນເອງ, ສົ່ງເອກະສານໄດ້ທີ່: ບໍລິສັດ ບີເອສເຮສ ລາວ ປະກັນໄພ ຈຳກັດ, ເຮືອນເລກທີ 184 ຖະໜົນ ສາຍລົມ, ເມືອງຈັນທະບູລີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ເບີໂທຕິດຕໍ່: 020 9880 0465

Email: hr.bshlao@bshc.com.vn

ປິດຮັບສະໝັກວັນທີ 30/12/2018.