info.bshlao@bshc.com.vn Hotline: 020 99 456 456 - 020 99 678 678

ຕິດຕໍ່ເຮົາ

ບໍລິສັດ ປະກັນໄພ ບີເອັສເຮສ ລາວ ຈໍາກັດ

ເຮືອນເລກທີ 184, ຖະຫນົນສາຍລົມ,​ ຫນ່ວຍ 11, ບ້ານຫັດສະດີ, ເມືອງຈັນທະບຸລີ, ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ, ສ.ປ.ປ ລາວວ

Tel: (+856) 20 99 456 456  –  (+856) 20 99 678 678

Email: info.bshlao@bshc.com.vn

Website: www.bshlao.com

Back To Top