ບໍລິສັດ ປະກັນໄພ ບີເອັສເຮສ ລາວ ຈຳກັດ ມອບເຄື່ອງຊ່ວຍເຫລືອປະຊາຊົນ ຜູ່ປະສົບໄຟນ້ຳຖ້ວມທີ່ແຂວງອັດຕະປື

ບໍລິສັດ ປະກັນໄພ ບີເອັສເຮສ ລາວ ຈຳກັດ ມອບເຄື່ອງຊ່ວຍເຫລືອປະຊາຊົນ ຜູ່ປະສົບໄຟນ້ຳຖ້ວມທີ່ແຂວງອັດຕະປື.
BẢO HIỂM BSH LÀO TRAO HÀNG CỨU TRỢ NHÂN DÂN BỊ LŨ LỤT TẠI ATTAPEU

ພະນັກງານ BSH Lao ກະກຽມເຄື່ອງບໍລິຈາກ ແລະນຳໄປມອບເຖິງທີ່ເຂດຮັບຜົນກະທົບຈາກໄພນ້ຳຖ້ວມ, ແລະໄດ້ມອບເຖິງມືປະຊາຊົນຜູ້ປະສົບເຄາະຮ້າຍຈາກໄພນ້ຳຖ້ວມດົ່ງກ່າວ

Cán bộ BSH LÀO đã chuẩn bị từng phần quà và đến trực tiếp vùng lũ để trao quà tận tay cho người dân bị thiệt hại.