Bảo hiểm xe cơ giới

Bảo hiểm BSH Safe và BSH Safe Plus:

Phạm vi bảo hiểm

Bảo hiểm thiệt hại xe

Đâm va

Cháy nổ

Mất cắp toàn bộ xe

Thiệt hại của xe

Chi phí cẩu kéo xe

Mức khấu trừ

Bảo hiểm trách nhiệm dân sự bên thứ 3

Thương tật thân thể tối đa/vụ tai nạn

Chết hoặc thương tật toàn bộ vĩnh viễn

Chi phí y tế

(Bao gồm chi phí nằm viện không quá 24h)

Giới hạn về thiệt hại tài sản

Bảo hiểm tai nạn lái xe

Chết hoặc thương tật toàn bộ vĩnh viễn

Chi phí y tế

Hai loại hình này chỉ áp dụng cho các loại xe như sau:

Xe cá nhân: có số chỗ ngồi theo thiết kế chuẩn từ 4 chỗ ngồi đến 8 chỗ ngồi

Xe bán tải

Xe mini van không quá 12 chỗ ngồi

*Không bán bảo hiểm này cho xe kinh doanh  vận tải hành khách.

 

Xem chi tiết….