Bảo hiểm xe cơ giới

Bảo hiểm xe cơ giới

 

Bảo hiểm BSH Safe và BSH Safe Plus:

Phạm vi bảo hiểm

Bảo hiểm thiệt hại xe

 • Đâm va
 • Cháy nổ
 • Mất cắp toàn bộ xe
 • Thiệt hại của xe
 • Chi phí cẩu kéo xe
 • Mức khấu trừ

Bảo hiểm trách nhiệm dân sự bên thứ 3

 • Thương tật thân thể tối đa/vụ tai nạn 
 • Chết hoặc thương tật toàn bộ vĩnh viễn
 • Chi phí y tế

(Bao gồm chi phí nằm viện không quá 24h)

 • Giới hạn về thiệt hại tài sản

Bảo hiểm tai nạn lái xe

 • Chết hoặc thương tật toàn bộ vĩnh viễn
 • Chi phí y tế 

Hai loại hình này chỉ áp dụng cho các loại xe như sau:

 • Xe cá nhân: có số chỗ ngồi theo thiết kế chuẩn từ 4 chỗ ngồi đến 8 chỗ ngồi
 • Xe bán tải
 • Xe mini van không quá 12 chỗ ngồi

*Không bán bảo hiểm này cho xe kinh doanh  vận tải hành khách.

Xem chi tiết….