info.bshlao@bshc.com.vn Hotline: 020 99 456 456 - 020 99 678 678

BSHLAO News

Thông báo mất ấn chỉ 2018 BSH Lào
Kính gửi toàn thể Quý khách hàng, Công ty Bảo hiểm BSH Lào xin thông báo mất ấn chỉ xe
Read more.
ແຈ້ງການຮັບສະໝັກພະນັກງານ ເດືອນ 11 – 2018
ບີເອັສເຮສ ລາວ ຮັບສະໝັກພະນັກງານ/BSH LÀO TUYỂN DỤNG I. ພະນັກງານບໍລິຫານ-ບັນຊີ/Nhân viên phòng Hành chính – Kế toán A. ອະທິບາຍໜ້າວຽກ/Mô tả công việc
Read more.
ແຈ້ງການຮັບສະໝັກພະນັກງານ ເດືອນ 10 – 2018
ປະຈຸບັນ, ບໍລິສັດ ມີຄວາມຕ້ອງການຮັບ​ພະ​ນັກ​ງານ ພະແນກແກ້ໄຂຄະດີ ເຮັດວຽກຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽຽຈັນ ຈຳນວນ 05 ຕໍາແໜ່ງ I. ຫ້ອງພະແນກເເກ້ໄຂຄະດີ 1. ຄວາມຮັບຜິດຊອບ, ໜ້າທີ່ວຽກ ວຽກງານໂດຍກົງ ຮັບເອົາບັນດາເອກະສານຮ້ອງທຸກ, ແກ້ໄຂໂດຍກົງບັນດາຮ້ອງທຸກໃນພາລະບົດບາດໄດ້ມອບໝາຍ ປະເມີນຜົນຄວາມເສຍຫາຍ:ມາຮອດສະຖານທີ່ເກີດອຸປະຕິເຫດເພື່ອຊ່ວຍລູກຄ້າແລະບັນທຶກເຫດການອຸປະຕິເຫດ, ເກັບກໍາຂໍ້ມູນ ການກວດສອບບັນຫາຮ້ອງທຸກ, ບັນທຶກເອກະສານການປະເມີນ:
Read more.
BẢO HIỂM BSH LÀO TRAO HÀNG CỨU TRỢ NHÂN DÂN BỊ LŨ LỤT TẠI ATTAPEU
ບໍລິສັດ ປະກັນໄພ ບີເອັສເຮສ ລາວ ຈຳກັດ ມອບເຄື່ອງຊ່ວຍເຫລືອປະຊາຊົນ ຜູ່ປະສົບໄຟນ້ຳຖ້ວມທີ່ແຂວງອັດຕະປື. BẢO HIỂM BSH LÀO TRAO HÀNG CỨU TRỢ NHÂN DÂN BỊ LŨ LỤT
Read more.
Back To Top