info.bshlao@bshc.com.vn Hotline: 020 99 456 456 - 020 99 678 678

Others

ປະກາດຮັບສະໝັກພະນັກງານບັນຊີ – ບໍລິຫານ
ປະກາດຮັບສະໝັກ ພະນັກງານບັນຊີ – ບໍລິຫານ 01 ຕໍາແໜ່ງ (ປະຈຳນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ) ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ: ກວດກາເອກະສານກ່ອນເຮັດໃບຮັບເງິນ, ໃບສັ່ງຈ່າຍ, ລົງບັນຊີ,… ກວດກາຄ່ານາຍໜ້າຂອງຕົວແທນ ແລະ ຄິດໄລ່ອາກອນລາຍຮັບຕົວແທນປະຈຳເດືອນ ຄຸ້ມຄອງໃບເກັບເງິນອາກອນ – ປື້ມສັນຍາປະກັນໄພ ຮັບຜິດຊອບບຸກຄະລາກອນ ຄິດໄລ່ວັນງານຂອງພະນັກງານປະຈຳເດືອນ ຄິດໄລ່ເງິນເດືອນ,
Read more.
ປະກາດຮັບສະໝັກພະນັກງານການຕະຫຼາດ
ປະກາດຮັບສະໝັກ ພະນັກງານການຕະຫຼາດ 10 ຕໍາແໜ່ງ (ປະຈຳນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ) ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ: ຊອກຫາລູກຄ້າ ໃຫ້ຄຳປຶກສາລູກຄ້າ, ຈ່າວຂາຍ, ເຊັນສັນຍາ, ອອກສັນຍາປະກັນໄພ, ເກັບຄ່າທຳນຽມ. ກໍ່ສ້າງ, ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາລະບົບຕົວແທນ, ຜູ້ຮ່ວມງານ. ໃຫ້ບໍລິການລູກຄ້າໃນຂອບເຂດທີ່ຕົນຮັບຜິດຊອບ, ຕິດຕາມ, ແນະນຳລູກຄ້າ,
Read more.
ປະກາດຮັບສະໝັກພະນັກງານແກ້ໄຂຄະດີ
ປະກາດຮັບສະໝັກ ພະນັກງານແກ້ໄຂຄະດີ 01 ຕໍາແໜ່ງ (ປະຈຳນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ) ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ: ຮັບແຈ້ງເຫດຈາກລູກຄ້າ, ແນະນຳລູກຄ້າປະກອບເອກະສານ ໄປກວດກາປະເມີນອຸປະຕິເຫດ ປະກອບເອກະສານແກ້ໄຂອຸປະຕິເຫດ ຮັບສາຍດ່ວນ Hotline, ຮັບຂໍ້ມູນອຸປະຕິເຫດ ພົວພັນກັບອູ່ສ້ອມແປງລົດເພື່ອເອົາລົດລູກຄ້າໄປແປງ ປະຕິບັດໜ້າວຽກອື່ນໆທີ່ພະແນກມອບໝາຍໃຫ້ ເງື່ອນໄຂ: ລະດັບການສຶກສາຈົບຊັ້ນສູງຂື້ນໄປ. ເປັນຄົນລາວລຸ່ມ, ເພດຍິງ ສາມາດນຳໃຊ້ຄອມພີວເຕີໄດ້ເປັນຢ່າງດີ.
Read more.
ປະກາດຮັບສະໝັກ ຕົວແທນຂາຍປະກັນໄພທົ່ວປະເທດ
Read more.
ປະກາດຮັບສະໝັກ ພະນັກງານຕ້ອນຮັບ (Reception)
Read more.
ປະກາດຮັບສະໝັກ ພະນັກງານການຕະຫຼາດ
Read more.
ປະກາດຮັບສະໝັກ ຫົວໜ້າພະແນກການຕະຫຼາດ (ເດືອນ 05 – 2022)
Read more.
Thông báo mất ấn chỉ 2018 BSH Lào
Kính gửi toàn thể Quý khách hàng, Công ty Bảo hiểm BSH Lào xin thông báo mất ấn chỉ xe
Read more.
ແຈ້ງການຮັບສະໝັກພະນັກງານ ເດືອນ 11 – 2018
ບີເອັສເຮສ ລາວ ຮັບສະໝັກພະນັກງານ/BSH LÀO TUYỂN DỤNG I. ພະນັກງານບໍລິຫານ-ບັນຊີ/Nhân viên phòng Hành chính – Kế toán A. ອະທິບາຍໜ້າວຽກ/Mô tả công việc
Read more.
ແຈ້ງການຮັບສະໝັກພະນັກງານ ເດືອນ 10 – 2018
ປະຈຸບັນ, ບໍລິສັດ ມີຄວາມຕ້ອງການຮັບ​ພະ​ນັກ​ງານ ພະແນກແກ້ໄຂຄະດີ ເຮັດວຽກຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽຽຈັນ ຈຳນວນ 05 ຕໍາແໜ່ງ I. ຫ້ອງພະແນກເເກ້ໄຂຄະດີ 1. ຄວາມຮັບຜິດຊອບ, ໜ້າທີ່ວຽກ ວຽກງານໂດຍກົງ ຮັບເອົາບັນດາເອກະສານຮ້ອງທຸກ, ແກ້ໄຂໂດຍກົງບັນດາຮ້ອງທຸກໃນພາລະບົດບາດໄດ້ມອບໝາຍ ປະເມີນຜົນຄວາມເສຍຫາຍ:ມາຮອດສະຖານທີ່ເກີດອຸປະຕິເຫດເພື່ອຊ່ວຍລູກຄ້າແລະບັນທຶກເຫດການອຸປະຕິເຫດ, ເກັບກໍາຂໍ້ມູນ ການກວດສອບບັນຫາຮ້ອງທຸກ, ບັນທຶກເອກະສານການປະເມີນ:
Read more.
Back To Top